Θερμοπροσόψεις

Θερμοπρόσοψη είναι η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων δοκαριών κολόνες με θερμομονωτικές πλάκες διογκούμενης ή εξηλασμένης πολυστερίνης. Είναι μια ενναλακτική εφαρμογή της συμβατικής μόνωσης (μόνωση διπλής τοιχοποιίας και σκυροδέματος) η μόνη λύση θερμομόνωσης και ανακαίνισης για τα παλαιά κτίρια.

Το σύστημα θερμοπρόσοψης δημιουργεί ένα άριστο εσωτερικό περιβάλλον διαβίωσης και επιτυγχάνει την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Τρόπος εφαρμογής:
  • Δίνονται αλφαδιές στον εξωτερικό τοίχο με ράμματα.
  • Τοποθέτηση μαρμαροποδιών εφόσον απαιτούνται.
  • Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών με ειδική κόλλα (θερμόκολλα)
  • Στήριξη θερμομονωτικών πλακών με βύσματα
  • Τοποθετούνται γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες όπου χρειάζονται
  • Τοποθέτηση βασικού επιχρίσματος ενισχυμένο με υαλόπλεγμα
  • Καθαρισμός και αστάρωμα της επιφάνειας
  • Τελική στρώση ακρυλικού σοβά λευκού ή έγχρωμου ο οποίος μπορεί να πάρει ειδική υφή ανάλογα με την διάμετρο του χαλαζιακού του κόκκου.

θερμοπρόσοψη
Εξωτερική θερμοπρόσοψη διώροφης οικίας
04
06
05
Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website.
 

Power and Design Best Quality Design